Pregledni sestanek HORSE, Maastricht, Nizozemska, 23. -25. Januar 2019

Ekipa TCS/KC ROBOFLEX je sodelovala na preglednem sestanku EU projekta “HORSE”, ki je bil v Maastrichtu, Nizozemska od 23. – 25. Januarja 2019. Na sestanku smo predstavili poslovni model KC ROBOFLEX in njegove aktivnosti, kakor tudi delavnice z MSP.

Ocenjevalci Evropske komisije so pozitivno ocenili aktivnosti in rezultate projekta “HORSE”, kakor tudi prispevek KC ROBOFLEX k izvajanju projekta.

      

 

© DIGITECH SI-EAST – Digital Innovation Hub