LogDyn

TEHNOLOŠKA PLATFORMA ZA LOGISTIKO VIRTUALNIH VREDNOSTNIH VERIG

Mednarodna tehnološka platforma partnerstev pri industrijskih raziskavah, inovacijah in uvajanju novih poslovnih modelov omogočenih z novimi digitalnimi tehnologijami, sistemi in storitvami

Technologije v središču naše pozornosti:

 • Hibridne tehnologije CCS, CPS, RComm, AI, BD  za potrebe kritičnih komunikacij  in nadzora logističnih sistemov
 • Arhitektura “Pametnih virtualnih dinamičnih organizacij”, podpornih digitalnih tehnologij in sistemov, ki so potrebne za uvedbo v industrijsko okolje posamezne organizacije
 • Tehnologije virtualizacije in delovanja odprtih inovacijskih ekosistemov
 • Virtualne tehnologije za razvoj in delovanje sistemov vseživljenskega učenja
 • Tehnologije virtualnega kolaborativnega delovnega mesta in organizacije

Services:

 • Industrijske raziskave in tehnološke inovacije
 • Inženirsko svetovanje
 • Poslovno svetovanje
 • Izobraževanje, usposabljanje, inštruiranje razvoja industrije
 • Aktivno sodelovanje  v  industrijskih partnerskih RI projektih
 • Storitve PO za industrijske RI projekte
 • Povezovanje industrije, RR organizacij in razvojnega podpornega okolja na nivoju regije, države in EU

Legenda:
CCS – Računalništvo v oblaku (Cloud Computing Services)
CPS – Kibernetsko-fizični sistem (Cyber Physical System)
RComm – Radijske komunikacije (Radio Communications)
AI – Umetna inteligenca (Artificial Intelligence)
BD –  Tehnologije velikih podatkov (Big Data Technologies)
RI – raziskovalno-inovacijski
PO – Projektna pisarna

© DIGITECH SI-EAST – Digital Innovation Hub