LENS Living Lab

MEDNARODNI VIRTUALNI ŽIVI LABORATORIJ

                                                                                       

LENS Living Lab je organiziran in koordiniran mednarodni virtualni delovni prostor za podporo partnerstva pri učenju, soustvarjanju, evoluciji in komercializaciji novih tehnologij, inovacij, poslovnih modelov, kompetenc ter za podporo različnim oblikam management znanja. LENS Living Lab ima več kot 10-letno tradicijo na področju partnerskega razvijanja naprednih tehnologij, inovacijskih ekosistemov, poslovnih modelov virtualnega poslovanja ter z njimi povezanih kompetenc. Ustanovitelj LENS Living Lab je INOVA Consulting, ki  je leta 2011 formalno vzpostavil mednarodno industrijsko inovacijsko mrežo dolgoročnega sodelovanja, ki danes vključuje  strateške partnerje iz Avstrije, Danske, Indije, Južne Afrike, Nemčije, Švedske in ZDA.  INOVA Consulting je danes sestavni del skupine podjetij INTESO Group, ki je uradni predstavnik LENS Living Lab.  Partnerji INTESO Group razvijajo in tržijo IKT rešitve ter produkte za podporo upravljanja in managementa virtualnih produkcijskih in logističnih sistemov ter potrebe virtualnih inovacijskih okolij.  Danes je v inovacijskem portfelju LENS Living Lab devet partnerskih inovacijskih platform, ki so namenjene razvoju različnih tehnologij in inovacijskih ekosistemov. Ena izmed generičnih inovacijskih platform je bila vzpostavljena leta 2011, in sicer z namenom podpore mednarodnemu industrijskemu RI programu “Pametni stroji in sistemi”. Osnovni namen tega programa in platforme je vzpodbujanje in usmerjanje industrijskih raziskav ter inovacij na področju razvoja aplikacij koncepta pametne tovarne in z njo povezanih razbremenilnih tehnologij (ki jih danes poznamo pod pojmom “omogočitvene tehnologije“). Mednarodni odprti inovacijski program, ki  se izvaja sodelovanju s partnerji iz različnih delov sveta in je vzpodbudil izvedbo niza partnerskih  podjetniških raziskovalno-inovacijskih projektov  ter vzpostavitev in razvoj mednarodne tematske mreže industrijskih raziskovalcev in inovatorjev.

Več informacij o tem programu najdete na tej povezavi

Tehnologije v središču naše pozornosti:

 • CCS, IoT, CPS, RComm, VMS, robotika, BD, AM
 • Virtualne vrednostne verige in platforme partnerskega sodelovanja
 • Poslovni modeli industrijskih odprtih raziskovalnih in inovacijskih skupnosti 
 • Management tehnologij, tehnoloških sistemov in procesov
 • Tehnologije inovacijskih platform
 • Tehnologije virtualnih delovnih mest
 • Tehnologije virtualnega inovacijskega ekosistema
 • Tehnologije vseživljenskega učenja
 • Proces razvoja tehnologij in prenosa v prakso
 • Tehnologije in sistemi za podporo managementa RI projektov in programov

Storitve:

 • Razvoj in strokovna koordinacija regionalnega inovacijskega stišišča DIGITECH SI-EAST,
 • Storitve digitalnega ekosistema za podporo delovanja inovacijskih platform partnerskega sodelovanja 
 • LENS Living Lab “škatla z orodji”  in storitve za razvoj in podporo delovanju inovacijskega ekosistema 
 • Iniciranje in koordinacija ter podpora razvoju novih tehnologij 
 • Podpora projektom razvoja industrijskih aplikacij uvajanja novih tehnologij
 • Strokovno in poslovno svetovanje 
 • Partnerstvo v industrijskih RI projektih
 • Podpora razvoju vrednostnih verig in mreženju gospodarstva, RR organizacij in razvojno podpornega okolja na nivoju regije, države in EU
 • Storitve managementa znanja in podpora razvoju in delovanju  sistemov vseživljenskega učenja
 

Legenda:
CCS – Računalništvo v oblaku (Cloud Computing Services)
CPS – Kibernetsko-fizični sistem (Cyber Physical System)
IoT – Internet stvari (Internet of Things)
RComm – Radijske komunikacije (Radio Communications)
BD –  Tehnologije velikih podatkov (Big Data Technologies)
AM – Proizvodnja z dodajanjem materiala (Additive Manufacturing)
RI – raziskovalno-inovacijski

© DIGITECH SI-EAST – Digital Innovation Hub