CC Roboflex

KOMPETENČNI CENTER ROBOFLEX

Kompetenčni center ROBOFLEX – regionalni INFO center, demonstracijski center, ponudnik industrijskih rešitev, storitev regionalnega inovacijskega ekosistema in projektne pisarne

Več informacij na tej povezavi

Tehnologije v središču naše pozornosti:

 • Uporaba kolaborativnih robotov (kobotov) in podpornih tehnologij (KETs – Key Enabling Technologies)
 • Uporabniške aplikacije za potrebe proizvodnih MSP
 • Arhitektura “Pametne tovarne”, podpornih digitaliziranih tehnologij in sistemov, ki so potrebni za uvedbo v industrijsko okolje posameznega podjetja
 • Tehnologije  robotiziranega in digitaliziranega delovnega mesta (RiDM)

Storitve:

 • Regionalni INFO Center
 • Demonstracija uporabnosti tehnologij
 • Strokovno svetovanje
 • Poslovno svetovanje
 • Podpora razvoju uporabniških tehnoloških aplikacij
 • Aktivno sodelovanje v industrijskih partnerskih RI projektih
 • Storitve PP za potrebe industrijskih RI projektov
 • Podpora poslovno-razvojno mreženju gospodarstva, RR organizacij in razvojno podpornega okolja na nivoju regije, države in EU

Legenda:
RiDM – robotizirano digitalizirano delovno mesto
RI – raziskovalno-inovacijski
PP – projektna pisarna

© DIGITECH SI-EAST – Digital Innovation Hub