C-TCS INSTITUTE

                                                                                    
                                                                                        

 Poslanstvo TCS je motivirati regionalne predstavnike industrije in inovacijskega okolja za partnerstva v nacionalnih in mednarodnih industrijskih RI projektih tehnološkega razvoja, biti aktiven partner pri razvoju storitev regionalnega inovacijskega ekosistema ter  zagotavljati storitve projektne pisarne ter mreženja za inovacije. Inštitut C-TCS je zasebna neprofitna organizacija v lasti regionalnih industrijskih partnerjev. Zagotavlja koordinacijo in podporo delovanja TCS – Slovenskega orodjarskega grozda z več kot 60 člani in partnerji, ki prihajajo iz  tehnološko naprednih proizvodnih MSP, IKT, industrijske avtomatizacije, robotike, industrijskega inženiringa,  RR organizacij ter storitev.

Tehnologije v središču naše pozornosti:

 • Podpora razvoju industrijskih aplikacij CCS, IoT, CPS, robotika, VMS, AM, 
 • Podpora razvoju in uvajanju digitalizacije naprednih proizvodnih sistemov
 • Vrednostne verige tehnološko-razvojnega sodelovanja
 • Industrijske  raziskovalno-inovacijske skupnosti in mreže
 • Podpora razvoju in uvajanju tehnologij “Pametne tovarne” v prakso

Storitve:

 • Pravni naslov in administrativne storitve za delovanje regionalnega digitalnega inovacijskega stičišča DIGITECH SI-EAST
 • Storitve PP  za pripravo in izvedbo partnerskih RI projektov
 • Partnersko sodelovanje pri izvedbi nacionalnih in EU RI projektov
 • Storitve poslovnega svetovanja
 • Regionalno in mrežno povezovanje v EU ter lobiranje za RI projekte in programe,
 • Podpora prenosu in razširjanju tehnologij v prakso
 • Organizacijska podpora dogodkom DIGITECH SI-EAST
 

Legenda:
AM – Proizvodnja z dodajanje materiala (Additive Manufacturing)
VMS – Virtualni management sistemi (Virtual Management Systems)
CCS – Računalništvo v oblkau (Cloud Computing Services)
CPS – Kibernetsko-fizični sistemi (Cyber Physical System)
RComm – Radijske komunikacije (Radio Communications)
BD – Veliki podatki (Big Data)
RI – Raziskave in inovacije (Research and Innovation)
PO – Projektna pisarna (Project Office)

© DIGITECH SI-EAST – Digital Innovation Hub