VMS Sistemi

PLATFORMA VREDNOSTNIH VERIG RAZVOJA TEHNOLOGIJ ZA MANAGEMENT VIRTUALNIH SISTEMOV (VMS)

Tehnološka platforma partnerskih sodelovanj na področju razvoja nadzornih, kontrolnih in management sistemov za podporo delovanja virtualnih sistemov za potrebe industrije in javnih storitev

Tehnologije v središču naše pozornosti:

  • CCS, CPS, RComm, AI, BD tehnologije za podporo virtulanega nadzora in kontrole operative ter managementa dinamičnih-fleksibilnih sistemov 
  • Arhitektura, sistemi, komponente in izvedbene tehnologije VMS sistemov
  • Tehnologije odprtega inovacijskega okolja za razvoj in podporo uvajanja AM aplikacij

Storitve:

  • Industrijske raziskave in tehnološke inovacije
  • Inženirsko svetovanje
  • Poslovno svetovanje
  • Izobraževanje, usposabljanje, inštruiranje razvoja industrije
  • Aktivno sodelovanje  v  industrijskih partnerskih RI projektih
  • Storitve PO za industrijske RI projekte
  • Povezovanje industrije, RR organizacij in razvojnega podpornega okolja na nivoju regije, države in EU

Legenda:
CCS – Računalništvo v oblaku (Cloud Computing Services)
CPS – Kibernetsko-fizični sistem (Cyber Physical System)
RComm – Radijske komunikacije (Radio Communications)
BD –  Tehnologije velikih podatkov (Big Data Technologies)
AM – Proizvodnja z dodajanjem materiala (Additive Manufacturing)
AI – umetna inteligenca (Artificial Intelligence)
RI – raziskovalno-inovacijski
PO – Projektna pisarna

(c) INTESO Group – LENS Living Lab

© DIGITECH SI-EAST – Digital Innovation Hub